تلفن: 44941089 | پست الکترونیکی:


چرا AMH؟


1- برای مشتریان خود تا 25% تخفیف در استفاده از دوره های آموزشی ACADEMY در نظر می گیرد.
2- از زمان قرارداد تا ممیزی صدور گواهینامه و همچنین در طول سه سال اعتبار گواهینامه سیستم مدیریت استانداردهای گواهی شده از سوی AMH در ارتباط با سیستم Coaching خواهد بود تا از اشکالات و انحرافات احتمالی در سیستم های مورد ممیزی پیشگیری گردد.
3- آموزش های کاربردی به صورت in House بنا به درخواست مشتریان قابل انجام است.
4- استفاده از ممیزان مجرب و آشنا به صنعت مورد ممیزی.
5- ارائه گزارش مکتوب قابل استفاده در بهبود سازمان در تمامی ممیزی ها.
6- تنوع ارائه خدمات به همراه سرعت پاسخگویی بالا به درخواستهای مشتریان.