تلفن: 44941089 | پست الکترونیکی:


آکادمی


شرکت ارزیاب مدیریت همام يكي از شرکت های معتبر در زمینه ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه است که در سال 1391 تاسیس گردیده است. مدیر عامل شرکت ارزیاب مدیریت همام تاكيد بر نگرش “جلب رضايت مشتریان”، بهينه سازي مستمر در فرآيندهاي ارائه خدمات، ارتقاء‌ كيفيت و سيستم هاي حاكم بر شرکت، همكاري و شرکت كاركنان، موارد مندرج را سرلوحه وظايف خويش قرار داده و ضمن تعهد به موارد فوق و پایبندی به الزامات قانونی و عملیاتی ، اعتقاد دارد كه كاركنان سازمان كه به عنوان با ارزشترين سرمايه اين شرکت محسوب مي شوند وظيفه خود خواهند دانست كه با درك كامل انتظارات مشتریان و ساير طرفهاي ذينفع در جهت رسيدن به اهداف سازمانی تلاش نمايند. مدیرعامل شرکت ارزیاب مدیریت همام براي رسیدن به موارد فوق به استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي تاكيد مي نمايد. در راستاي نيل به اين خواسته ها، آخرین ویرایش استاندارد ISO 17021:2015 را به عنوان مدل اجرايي انتخاب نموده است و جهت رسیدن به آن تلاش مي نمايد . از آنجایی که ارزیابی انطباق باید به طریقی بی طرفانه انجام شود لذا تمامی پرسنل لازم است بیانیه بی طرفی را درک و نسبت به آن مفاد آن عمل نمایند. تمامی مستندات سیستم مدیریت در دسترس پرسنل قرار داده شده است ، لذا تمامی همکاران میبایست نسبت به درک و اجرای مستندات اقدام نمایند. اهداف سازمانی شرکت ارزیاب مدیریت همام به شرح زیراست : 1- افزایش سطح رضایت مشتریان 2 - آموزش مستمر مديران و همكاران شرکت و ارتقاي سطح دانش و آگاهي هاي تكنيكي و كيفيتي مرتبط با فعاليتها 3 - رسيدگی به شكايات بدون پیش داوری و بصورت منصفانه و بی طرفانه و بدون دريافت هزينه و عدم افشای اطلاعات شاکیان 4- افزایش حوزه ها و استانداردهای تحت پوشش اينجانب با نظارت و بازنگري سالانه درخصوص سيستم مديريت کیفیت و ایجاد ساختار سازمانی در مطابقت با استانداردهاي منتخب شرکت ، در رابطه با توسعه پايدار، بهبود مستمر و دستيابي به اهداف تعيين شده اطمينان حاصل مي کنم. مدیر شرکت ارزیاب مدیریت همام - عبدالجواد رضی 94/09/10