تلفن: 44941089 | پست الکترونیکی:


اخبار


ممیزی شرکت ساختمانی آساد

- ادامه خبر ...


-

ممیزی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

- ادامه خبر ...


ورود جمهوری اسلامی ایران به عرصه مراجع تایید صلاحیت به رسمیت شناخته شده بین المللی

ورود جمهوری اسلامی ایران به عرصه مراجع تایید صلاحیت به رسمیت شناخته شده بین المللی ادامه خبر ...


شرکت راه ابنیه مهرگان

شرکت راه ابنیه مهرگان موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت HSE شد. ادامه خبر ...


شرکت عمران سازه جنوب

شرکت عمران سازه جنوب موفق به دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت شد. ادامه خبر ...


هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها ادامه خبر ...


توافقنامه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه

امضای توافقنامه فیمابین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و سازمان اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه ادامه خبر ...


پيام مشترک Randy Dougherty رئيس مجمع بين المللي تاييد صلاحيت(IAF) و Pete Unger رئيس اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي (ILAC)

پيام مشترک Randy Dougherty رئيس مجمع بين المللي تاييد صلاحيت(IAF) و Pete Unger رئيس اتحاديه بين المللي تاييد صلاحيت آزمايشگاهي (ILAC) به مناسبت روز جهاني تاييد صلاحيت 2012 ادامه خبر ...


تکامل جدید در مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی

تکامل جدید در مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی ادامه خبر ...


برنامه عملیاتی اروپا درباره کسب و کار مسئولانه

برنامه عملیاتی اروپا درباره کسب و کار مسئولانه ادامه خبر ...


تقویت همکاری برای کشورهای جنوب آسیا

شرکت عمران سازه جنوب موفق به دریافت گواهینامه های ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-OHSAS 18001:2007 شد.تقویت همکاری برای کشورهای جنوب آسیا ادامه خبر ...جستجوی سریع
عین عبارت  همه کلمه ها  هر کلمه