تلفن: 44941089 | پست الکترونیکی:


اخبار


تکامل جدید در مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی


استاندارد ISO/TS 16949، یکی از پر کاربردترین استانداردهای بین­المللی مدیریت کیفیت در صنعت خودروسازی است که با انتشار یک استاندارد صنعتی جهانی توسط گروه کاری بین­المللی خودرو (IATF) به تکامل می رسد. استاندارد ISO/TS 16949 با عنوان سیستم های مدیریت کیفیت، الزامات ویژه جهت به کار گیری توسط سازمانهای تولیدی صنعت خودرو و قطعات یدکی مرتبط؛ برای نخستین بار توسط IATF در سال 1999 با مشارکت کمیته فنی ISO/TC 176 تدوین شد. از آن پس، این استاندارد به یکی از پر کاربردترین استانداردها در صنعت خودرو سازی تبدیل شد و هدف آن ایجاد هماهنگی در ارزیابی های مختلف و سیستمهای صدور گواهی در زنجیره جهانی تولید خودرو است. در اکتبر 2016 استاندارد IATF 16949:2016 توسط گروه کاری بین­المللی خودرو (IATF) منتشر خواهد شد و جایگزین استاندارد ISO/TS 16949 می شود. این استاندارد جدید الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت برای سازمانهای تولیدی صنعت خودرو و قطعات یدکی مرتبط را تعریف می کند و همراستا و کاملاً در چارچوب ساختار و الزامات آخرین ویرایش استاندارد سیستمهای مدیریت کیفیت ایزو ISO 9001: 2015 می باشد و به عنوان مکمل استاندارد ISO 9001: 2015 اجرا خواهد شد. گروه کاری بین­المللی خودرو (IATF) همکاری مستمر و مشارکت خود در کمیته فنی ISO/TC 176 را تضمین و بر انطباق با استاندارد ISO 9001 تاکید دارد.


تیتر آخرین خبرها

پر بیننده ترین خبرها