تلفن: 44941089 | پست الکترونیکی:


دعوت به همکاری


شرکت ارزیاب مدیریت همام همکاران کارآزموده و مجرب و هم­چنین سرمایه­ های انسانی مـورد نیاز خود د را به همکاری دعوت می نماید. واجدین شرایط می­ توانند از طریق تکمیل فرم دعوت به همکاری و ارسال آن به ایمیل Info@homamco.com آمادگی خود را اعلام نمایند . پس از بررسی مشخصات داوطلبان ، از عزیزانی که بالاترین امتیازات را کسب نموده اند ، به ترتیب اولویت جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد .
نیروی انسانی مورد نیاز :
1- ممیزان ، سر ممیزان و متخصصین 2- مسئول اداری 3- مسئول برنامه ریزی ممیزی 4- منشی 5- مسئول مالی 6- مسئول تحقیق و توسعه 7- مدرس آکادمی

دریافت فرم پرسش نامه کاری

دریافت فرمت رزومه ممیزان